PATRONI ROBOTYKI:
 

WYDARZENIE

2019-03-14

Seminarium biznesowe: Mapa drogowa strategii operacyjnej firmy produkcyjnej

Rodzaj: Seminarium

Termin: 2019-03-14

Lokalizacja: Łódź, Hotel Iness, Łódź, Wróblewskiego 19/23

Zapraszamy do Łodzi na seminarium biznesowe poświęcone opracowaniu strategii realizacji celów firmy produkcyjnej. Wspólne spotkanie przy kawie i warsztatach dedykujemy przede wszystkim dyrektorom operacyjnym i właścicielom firm produkcyjnych, managerom odpowiedzialnym za wynik finansowy firmy, dyrektorom i kierownikom poszczególnych działów oraz współpracującym z nimi koordynatorom doskonalenia procesów zamówień.

Podczas seminarium podzielimy się naszym wieloletnim doświadczeniem i zaangażujemy uczestników w budowę planu doskonalenia z wykorzystaniem Mapy Drogowej (RoadMap). Nasi goście, reprezentujący firmy, które weszły na drogę doskonalenia, opowiedzą swoje historie, pokażą wypracowane rozwiązania i podzielą się swoimi doświadczeniami podczas implementacji rozwiązań. A dla tych, którzy chcieliby poczuć więcej i poznać proces, o którym będziemy mówić podczas seminarium, proponujemy udział już następnego dnia w 1-dniowym warsztacie szkoleniowym z grą symulacyjną, którym rozpoczniemy naszą kolejną edycję Akademii Lean dla Managerów.

Więcej informacji o seminarium na:
https://lean.info.pl/aktualnosci/

KONTAKT:
LEANQ TEAM

Karolina Łapińska
Koordynator ds. seminarium
tel: 508 714 377
tel: (58) 346 06 77
marketing@lean.info.pl