PATRONI ROBOTYKI:
 

WYDARZENIE

2019-04-22 - 2019-04-24

22-24.05.2019 | Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych

Rodzaj: Konferencja

Termin: 2019-04-22 - 2019-04-24

Lokalizacja: Rytro,
Polska

Serdecznie zapraszamy na kolejną, XXVIII Konferencję Naukowo-Techniczną "Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych", organizowaną przez Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL.

Wzorem lat ubiegłych wystąpiliśmy do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii oraz po raz pierwszy do Ministra Środowiska z wnioskiem o objęcie patronatem honorowym tegorocznej edycji Konferencji PEMINE.

Miło nam poinformować, że podobnie jak w latach ubiegłych patronat nad naszą konferencją objął Komitet Elektrotechniki PAN.

Tradycyjnie jak co roku konferencja organizowana jest przy współpracy Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

W związku z faktem, iż w roku 2019 nie odbędzie się kolejna edycja Sympozjum Maszyn Elektrycznych, serdecznie zapraszamy dotychczasowych uczestników tejże Konferencji do przygotowania referatu oraz czynnego uczestnictwa w Konferencji PEMINE.

Deklarujemy, iż w związku z powyższym zorganizujemy dodatkową, osobną sesję naukową.

W konferencji przewidujemy uczestnictwo około 220 osób, przedstawicieli przemysłu oraz świata nauki.

TEMATYKA KONFERENCJI OBEJMUJE ZAGADNIENIA:

diagnostyki i eksploatacji napędów elektrycznych,

elektromobilności, w tym projektowania, eksploatacji pojazdów i środków transportu o napędzie elektrycznym,

projektowania i nowych serii i odmian maszyn elektrycznych,

awaryjności i remontów silników oraz układów napędowych,

metod badań i nowoczesnej aparatury badawczej,

silników dostosowanych do trudnych warunków pracy,

nowych rozwiązań silników, np. z magnesami trwałymi,

modernizacji silników i układów napędowych,

a ponadto tradycyjnie zagadnienia:

bezpieczeństwa eksploatacji maszyn elektrycznych,

energoelektronicznych układów zasilania i sterowania maszyn elektrycznych,

wpływu zasilania z układów energoelektronicznych na pracę silników elektrycznych,

układów elektroizolacyjnych i elektrotechnologii.

Wzorem lat ubiegłych, odrębną sesją będzie sesja dotycząca elektromobilności, gdzie zaprezentowane zostaną zagadnienia z zakresu projektowania, eksploatacji pojazdów i środków transportu o napędzie elektrycznym. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa pojazdów elektrycznych, także w wersji terenowej, a wszyscy zainteresowani będą mieli możliwość osobiście je przetestować podczas jazdy próbnej.